สีอีพีคอน เอฟ-เอชเอส สีชั้นกลาง จากสีชูโกกุ Chugoku Epicon F-HS ให้ความหนาสูง ราคาถูกส่งเร็วทั่วประเทศ

อิพิคอน เอฟ – เอชเอส ใช้เป็นสีชั้นกลาง เหมาะสำหรับงานเหล็ก มีส่วนผสมอนุพันธ์ของเรซิ่นอีพ็อกซี่และโพลีอาไมด์ มีผงไมกาเซียส ไอออน อ๊อกไซต์ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสี มีคุณสมบัติทนทานต่อสภาวะภูมิอากาศที่ดีเยี่ยมและไม่ทนให้เกิดผลสีฝุ่น

                 อิพิคอน เอฟ – เอชเอส ชนิดอีพ็อกซี่ ไมกาเซียส ไอออน อ๊อกไซต์ และมีสารระเหยต่ำ สีที่ใช้ในการใช้งาน สีเทา จุดวาบไฟ 23◦c และปริมาณสารระเหยอยู่ที่ 230 กรัม/ลิตร การปกคลุมพื้นผิวโดยทั่วไป อยู่ที่ 0.06 – 0.18 ลิตร ต่อตารางเมตรของการใช้งาน ระยะเวลาในการแห้งของสี ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ถ้าอุณหภูมิอยู่ที่10◦c ประมาณ 3.5 ชั่วโมง ถึง 20 ชั่วโมงและอุณหภูมิที่ 40◦c ประมาณ 1ชั่วโมง ถึง 12 ชั่วโมง ทินเนอร์ที่ควรใช้ คือ CMP – 31 วิธีการใช้งาน สามารถใช้ เครื่องพ่นไร้อากาศ, แปรงหรือลูกกลิ้ง 

                  ข้อแนะนำที่ควรปฏิบัติก่อนการเตรียมงาน ควรเตรียมพื้นผิวก่อนทำสี ต้องทำความสะอาด ให้แห้ง ไม่มีสนิมและไม่มีคราบน้ำมัน การลงมือปฏิบัติงานควรมีอุณหภูมิอย่างน้อย 10 องศาเซลเซียสขึ้นไป และมีความชื้นไม่เกิน 85 % และอายุของการใช้งาน ควรเก็บที่อุณหภูมิ 25◦c และอยู่ได้นานถึง 24 เดือน โดยภาชนะที่ปิดสนิท

                  EPICON F – HS recommended use as a heavy duty coat for bridge, plants, external tank, steel structures. Based on a combination of epoxy resin, polyamide curing agent and micaceous iron oxide.

                  EPICON F – HS type is high-solid low VOC and epoxy polyamide with micaceous Iron oxide. Colour is Grey. Flash Point base 23◦c and VOC 230 g/litre. Coverage     ( Theoretical ) all 0.06 – 0.18 l/m². Wet Film Drying Time Temperature 10◦c 3.5 Hrs. – 20 Hrs. and Temperature 40◦c 1 Hrs. –  12 Hrs. Thinner recommended use as CMP – 31. Method of Application is Airless spray, Roller and

              Conditions of Application is surface to be painted must be clean free from rust, dust, oil grease, etc. and dry. And the operation should be at least 10◦c And the humidity does not exceed 85% and the service life Should be stored at 25◦c and can last up to 24 months with sealed containers.

สีอีพีคอน เอฟ-เอชเอส สีชั้นกลาง จากสีชูโกกุ Chugoku Epicon F-HS ให้ความหนาสูง ราคาถูกส่งเร็วทั่วประเทศ

อิพิคอน เอฟ – เอชเอส ใช้เป็นสีชั้นกลาง เหมาะสำหรับงานเหล็ก มีส่วนผสมอนุพันธ์ของเรซิ่นอีพ็อกซี่และโพลีอาไมด์ มีผงไมกาเซียส ไอออน อ๊อกไซต์ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสี มีคุณสมบัติทนทานต่อสภาวะภูมิอากาศที่ดีเยี่ยมและไม่ทนให้เกิดผลสีฝุ่น

                 อิพิคอน เอฟ – เอชเอส ชนิดอีพ็อกซี่ ไมกาเซียส ไอออน อ๊อกไซต์ และมีสารระเหยต่ำ สีที่ใช้ในการใช้งาน สีเทา จุดวาบไฟ 23◦c และปริมาณสารระเหยอยู่ที่ 230 กรัม/ลิตร การปกคลุมพื้นผิวโดยทั่วไป อยู่ที่ 0.06 – 0.18 ลิตร ต่อตารางเมตรของการใช้งาน ระยะเวลาในการแห้งของสี ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ถ้าอุณหภูมิอยู่ที่10◦c ประมาณ 3.5 ชั่วโมง ถึง 20 ชั่วโมงและอุณหภูมิที่ 40◦c ประมาณ 1ชั่วโมง ถึง 12 ชั่วโมง ทินเนอร์ที่ควรใช้ คือ CMP – 31 วิธีการใช้งาน สามารถใช้ เครื่องพ่นไร้อากาศ, แปรงหรือลูกกลิ้ง 

                  ข้อแนะนำที่ควรปฏิบัติก่อนการเตรียมงาน ควรเตรียมพื้นผิวก่อนทำสี ต้องทำความสะอาด ให้แห้ง ไม่มีสนิมและไม่มีคราบน้ำมัน การลงมือปฏิบัติงานควรมีอุณหภูมิอย่างน้อย 10 องศาเซลเซียสขึ้นไป และมีความชื้นไม่เกิน 85 % และอายุของการใช้งาน ควรเก็บที่อุณหภูมิ 25◦c และอยู่ได้นานถึง 24 เดือน โดยภาชนะที่ปิดสนิท

                  EPICON F – HS recommended use as a heavy duty coat for bridge, plants, external tank, steel structures. Based on a combination of epoxy resin, polyamide curing agent and micaceous iron oxide.

                  EPICON F – HS type is high-solid low VOC and epoxy polyamide with micaceous Iron oxide. Colour is Grey. Flash Point base 23◦c and VOC 230 g/litre. Coverage     ( Theoretical ) all 0.06 – 0.18 l/m². Wet Film Drying Time Temperature 10◦c 3.5 Hrs. – 20 Hrs. and Temperature 40◦c 1 Hrs. –  12 Hrs. Thinner recommended use as CMP – 31. Method of Application is Airless spray, Roller and

              Conditions of Application is surface to be painted must be clean free from rust, dust, oil grease, etc. and dry. And the operation should be at least 10◦c And the humidity does not exceed 85% and the service life Should be stored at 25◦c and can last up to 24 months with sealed containers.

สีอีพีคอน เอฟ-เอชเอส สีชั้นกลาง จากสีชูโกกุ Chugoku Epicon F-HS ให้ความหนาสูง ราคาถูกส่งเร็วทั่วประเทศ

อิพิคอน เอฟ – เอชเอส ใช้เป็นสีชั้นกลาง เหมาะสำหรับงานเหล็ก มีส่วนผสมอนุพันธ์ของเรซิ่นอีพ็อกซี่และโพลีอาไมด์ มีผงไมกาเซียส ไอออน อ๊อกไซต์ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสี มีคุณสมบัติทนทานต่อสภาวะภูมิอากาศที่ดีเยี่ยมและไม่ทนให้เกิดผลสีฝุ่น

                 อิพิคอน เอฟ – เอชเอส ชนิดอีพ็อกซี่ ไมกาเซียส ไอออน อ๊อกไซต์ และมีสารระเหยต่ำ สีที่ใช้ในการใช้งาน สีเทา จุดวาบไฟ 23◦c และปริมาณสารระเหยอยู่ที่ 230 กรัม/ลิตร การปกคลุมพื้นผิวโดยทั่วไป อยู่ที่ 0.06 – 0.18 ลิตร ต่อตารางเมตรของการใช้งาน ระยะเวลาในการแห้งของสี ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ถ้าอุณหภูมิอยู่ที่10◦c ประมาณ 3.5 ชั่วโมง ถึง 20 ชั่วโมงและอุณหภูมิที่ 40◦c ประมาณ 1ชั่วโมง ถึง 12 ชั่วโมง ทินเนอร์ที่ควรใช้ คือ CMP – 31 วิธีการใช้งาน สามารถใช้ เครื่องพ่นไร้อากาศ, แปรงหรือลูกกลิ้ง 

                  ข้อแนะนำที่ควรปฏิบัติก่อนการเตรียมงาน ควรเตรียมพื้นผิวก่อนทำสี ต้องทำความสะอาด ให้แห้ง ไม่มีสนิมและไม่มีคราบน้ำมัน การลงมือปฏิบัติงานควรมีอุณหภูมิอย่างน้อย 10 องศาเซลเซียสขึ้นไป และมีความชื้นไม่เกิน 85 % และอายุของการใช้งาน ควรเก็บที่อุณหภูมิ 25◦c และอยู่ได้นานถึง 24 เดือน โดยภาชนะที่ปิดสนิท

                  EPICON F – HS recommended use as a heavy duty coat for bridge, plants, external tank, steel structures. Based on a combination of epoxy resin, polyamide curing agent and micaceous iron oxide.

                  EPICON F – HS type is high-solid low VOC and epoxy polyamide with micaceous Iron oxide. Colour is Grey. Flash Point base 23◦c and VOC 230 g/litre. Coverage     ( Theoretical ) all 0.06 – 0.18 l/m². Wet Film Drying Time Temperature 10◦c 3.5 Hrs. – 20 Hrs. and Temperature 40◦c 1 Hrs. –  12 Hrs. Thinner recommended use as CMP – 31. Method of Application is Airless spray, Roller and

              Conditions of Application is surface to be painted must be clean free from rust, dust, oil grease, etc. and dry. And the operation should be at least 10◦c And the humidity does not exceed 85% and the service life Should be stored at 25◦c and can last up to 24 months with sealed containers.

สีอีพีคอน เอฟ-เอชเอส สีชั้นกลาง จากสีชูโกกุ Chugoku Epicon F-HS ให้ความหนาสูง ราคาถูกส่งเร็วทั่วประเทศ

อิพิคอน เอฟ – เอชเอส ใช้เป็นสีชั้นกลาง เหมาะสำหรับงานเหล็ก มีส่วนผสมอนุพันธ์ของเรซิ่นอีพ็อกซี่และโพลีอาไมด์ มีผงไมกาเซียส ไอออน อ๊อกไซต์ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสี มีคุณสมบัติทนทานต่อสภาวะภูมิอากาศที่ดีเยี่ยมและไม่ทนให้เกิดผลสีฝุ่น

                 อิพิคอน เอฟ – เอชเอส ชนิดอีพ็อกซี่ ไมกาเซียส ไอออน อ๊อกไซต์ และมีสารระเหยต่ำ สีที่ใช้ในการใช้งาน สีเทา จุดวาบไฟ 23◦c และปริมาณสารระเหยอยู่ที่ 230 กรัม/ลิตร การปกคลุมพื้นผิวโดยทั่วไป อยู่ที่ 0.06 – 0.18 ลิตร ต่อตารางเมตรของการใช้งาน ระยะเวลาในการแห้งของสี ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ถ้าอุณหภูมิอยู่ที่10◦c ประมาณ 3.5 ชั่วโมง ถึง 20 ชั่วโมงและอุณหภูมิที่ 40◦c ประมาณ 1ชั่วโมง ถึง 12 ชั่วโมง ทินเนอร์ที่ควรใช้ คือ CMP – 31 วิธีการใช้งาน สามารถใช้ เครื่องพ่นไร้อากาศ, แปรงหรือลูกกลิ้ง 

                  ข้อแนะนำที่ควรปฏิบัติก่อนการเตรียมงาน ควรเตรียมพื้นผิวก่อนทำสี ต้องทำความสะอาด ให้แห้ง ไม่มีสนิมและไม่มีคราบน้ำมัน การลงมือปฏิบัติงานควรมีอุณหภูมิอย่างน้อย 10 องศาเซลเซียสขึ้นไป และมีความชื้นไม่เกิน 85 % และอายุของการใช้งาน ควรเก็บที่อุณหภูมิ 25◦c และอยู่ได้นานถึง 24 เดือน โดยภาชนะที่ปิดสนิท

                  EPICON F – HS recommended use as a heavy duty coat for bridge, plants, external tank, steel structures. Based on a combination of epoxy resin, polyamide curing agent and micaceous iron oxide.

                  EPICON F – HS type is high-solid low VOC and epoxy polyamide with micaceous Iron oxide. Colour is Grey. Flash Point base 23◦c and VOC 230 g/litre. Coverage     ( Theoretical ) all 0.06 – 0.18 l/m². Wet Film Drying Time Temperature 10◦c 3.5 Hrs. – 20 Hrs. and Temperature 40◦c 1 Hrs. –  12 Hrs. Thinner recommended use as CMP – 31. Method of Application is Airless spray, Roller and

              Conditions of Application is surface to be painted must be clean free from rust, dust, oil grease, etc. and dry. And the operation should be at least 10◦c And the humidity does not exceed 85% and the service life Should be stored at 25◦c and can last up to 24 months with sealed containers.