สีชูโกกุ สียูนิมารีน เอชเอส Chugoku Unyamrine HS สีโพลียูริเทรน

ที่ให้ความเงางาม ทนต่อทุกสภาวะอากาศ ได้ดี. สียูนิมารีน เอชเอส ประกอบด้วยเรซิ่น อะครีลิคโพลียูริเทรน และไอโซไซยาเนตชนิดไม่ขึ้นเหลือง ให้คุณสมบัติทีดีเลิศในด้านความคงทน ความเงางาม ทนทาน ต่อสารเคมี และทนต่อน้ำเค็ม ช่วยปกป้องโครงสร้างเหล็กต่าง ๆ จากแสงอุตร้าไวโอเล็ต (U.V. Protection ) ดังนั้น จึงเหมาะกับ งานโครงสร้าง สะพาน งานภายนอกถังน้ำมัน โรงงานเคมี เรือ ดาดฟ้าเรือ ข้างเรือ และส่วนโครงสร้างต่าง ๆที่ทนแดด ให้ความเงางามเป็นเลิศ เนื้อสีแข็ง ทนต่อแรงกระแทก เป็นสีชนิด อะคริลิค อะลิฟาติค โพลียูริเทรน เนื้อสีมาก สีชูโกกุ อัตราผสม 4 ส่วนต่อ 1 ส่วน 1 แกลลอน 3.78 ลิตร สามารถ ทาได้ที่ความหนา 50 ไมครอน ได้40-45 ตรม. เนื้อสีมาก ถึง 61 % ระยะเวลาแห้ง สัมผัส ต่อเมื่อทา ในอุณหภูมิที่ 30 องศาใช้ระยะเวลาที่ 30 นาที แต่แห้งแข็งที่ 7 ชม. ระยะเวลาทาทับชั้นต่อไป ที่ 2 ชม.ในอุณหภูมิที่ 30 องศา เมื่อผสมแล้วควรรีบใช้ให้หมด ภายในระยะเวลา 3-4 ชม. สีชูโกกุ สียูนิมารีน เอชเอส ใช้ทินเนอร์เบอร์ 41 ผสมเพื่อเพิ่มความเงางาม สวยสุดสามารถทาเรือสปีดโบ็ท ทาเรือยอช์ส ราคาพิเศษ สวยงามให้ความเงางามทนแรงกระแทก ทุนทุกสภาวะอากาศได้ดีมากทนต่อแรงกระแทกได้ดีและสวยงามมาก ทนฝน ทนแดด ทุนทุกสภาวะ

คุณสมบัติของกลุ่มสี ยูนิมารีน

High Build /High Solid สามารถเคลือบสีได้สูงในครั้งเดียว Unymarine HS Excellent Weathering Resistance คงทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดีเลิศ โดยเฉพาะงาน ชายฝั่งทะเล และOffshore Excellent Gross Retention คงความเงางามได้ดีเลิศแม้เวลาผ่านไปนานหลายปี Excellent Physical Properties คุณสมบัติดีเลิศทางด้านกายภาพ เช่นฟิลม์สีมีความเหนียวและให้ความยืดหยุ่นได้ดีในขณะที่สามารถทนต่อแรงกระแทกและ การขัดถูได้สูงมาก Excellent Chemical Resistance คงทนต่อสารเคมีและน้ำมันบางประภทได้ดี Excellent Chemical Resistance คงทนต่อสารเคมีและน้ำมันบางประเภทได้ดี Excellent Corrosion Resistance (with Epoxy Primer) ใช้ร่วมกันกับสีรองพื้นอีพ็อกซี่ ให้คุณสมัติการป้องกันสินมและการผุกกร่อนได้ดีเลิศ Simplification and Long Lifesevice ใช้งานง่ายและมีอายุการใช้นานมาก ทำให้ประหยัดเวลาและลดต้นทุนการงานซ่อมบำรุง การแบ่งกลุ่มสี ยูนิมารีน ยูนิมารีน แบ่งออกเป็น 3 ชนิด หลัก โดยเกรดล่าง สุดจะเป็น

1 Unymarine 100

สีทับหน้าประเภทอะคริลิค อะลิฟาติค โพลียูริเทน ให้ความเงางามสูงทนต่อสารเคมีและช่วยปกป้องโครงสร้างเหล็กจากแสง U.V. เหมาะกับการใช้งานโครงสร้างภายนอกเรือ สะพาน โรงงานผลิตสารเคมี และถึงน้ำบรรจุน้ำมัน และของเหลว และงานที่อยู่ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมรุ่งแรงทั่วไป Solid 55 เปอร์เซนต์ น้อย ที่สุด ในเกรด Unymairne

2.Unymarine HS

สีทับหน้าประเภทอะคริลิค อะลิฟาติค โพลียูริเทน ให้ความเงางามสูงทนต่อสารเคมีและช่วยปกป้องโครงสร้างเหล็กจากแสง U.V. เหมาะกับการใช้งานโครงสร้างภายนอกเรือ โรงกลั่นน้ำมัน โรงไฟฟ้า ถังบรรจุเเก๊ส สารเคมีเหลว สะพาน โรงงานผลิตสารเคมี และถึงน้ำบรรจุน้ำมัน และของเหลว และงานที่อยู่ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมรุ่งแรงทั่วไป Solid สูง 61 เปอร์เซนต์ เนื้อสีมากที่สุด ให้ความเงางามสูง

3.Unymairne 100 HS

สีทับหน้าประเภทอะคริลิค อะลิฟาติค โพลียูริเทน ให้ความเงางามสูงทนต่อสารเคมีและช่วยปกป้องโครงสร้างเหล็กจากแสง U.V. เหมาะกับการใช้งานโครงสร้างภายนอกเรือ โรงกลั่นน้ำมัน โรงไฟฟ้า ถังบรรจุเเก๊ส สารเคมีเหลว สะพาน โรงงานผลิตสารเคมี และถึงน้ำบรรจุน้ำมัน และของเหลว และงานที่อยู่ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมรุ่งแรงทั่วไป Solid สูง 61 เปอร์เซนต์ เนื้อสีมากที่สุด ให้ความเงางามสูง

ยูนิ มารีน เอชเอส ประกอบด้วยเรซิ�น อะคริลิค โพลิออล และไอโซไซยาเนตชนิดไม่ขึ�นเหลืองให้คุณสมบัติที�ดีเลิศในด้านคง ความเงา ทนทาน ต่อสารเคมี ช่วยปกป้องโครงสร้างเหล็กต่างๆ จากแสงอุลตร้าไวโอเล็ต (U.V. PROTECTION) ดังนั�นจึง เหมาะสําหรับ สะพาน ถังน�ํามัน โรงงานเคมีและโครงสร้างเหล็กอ�ืนๆ

ชนิด : การใช้งาน :อะคริลิค อะลิฟาติค โพลียูรีเทน (ไม่เหลือง) ชนิดเน�ือสีสูง ใช้เป็นสีทับหน้าในระบบ “อีพอกซ”ี ที�มีความเงางามเหมาะสําหรับงานสะพาน ถังนํ�ามันและโครงสร้างเหล็กอ�ืนๆสีชั�นก่อนทาสีนอิพิคอน เอชบี-ซีแอล, อิพิคอน เอชบี-เอ็นพ,ี อิพิคอน อันเดอร์โค้ท, อิพิคอน เอฟ-เอชเอส ยูมิการ์ด เอชเอส, ยูนิแวน เอชเอส, อื�นๆตามที�ระบุในระบบสี2 ส่วนผสม ท�ีขนาดบรรจุ 3.785 ลิตร/ชุดแกลลอน , 18.925 ลิตร/ชุดถังเนื�อสี 24 เดือน , นํ�ายา 24 เดือน ภายในภาชนะที�ไม่ถูกเปิด

หรือโทร 080-0689-888 IDLINE @chugokuonline ส่งเร็วทั่วประเทศ สินค้าตรงจากโรงงานทีโอเอ-ชูโกกุ

UNYMARINE HS CHUGOKU.

Unymarine HS Based on acrylic polyol and non-yellowing polyisocyanatee resin, has excellent gloss retention, durability and chemical resistance.etc.It is suitable for protection of tank , tower,m bridge and other steel structures. Acrylic Aliphatic polyurehane

UNY MARINE HS

UNY MARINE HS, based on acrylic polyol and non-yellowing polyisocyanates resin , has excellent gloss retention, durability and chemical resistance, etc . It is suitable for protection of tank , tower, bridge and other steel structures.

TECHNICAL DATA Type

Recommended Use

Mixing Ratio Colour Flash Point VOC Solid by Volume Coverage(Theoretical) Wet Film Thickness Dry Film Thickness Drying Time (at D.F.T. 40 microns)

Painting Interval (at D.F.T. 40 microns)

Pot Life Thinner Method of Application Conditions of Application

Preceding coats

Subsequent coats Packaging Shelf life at 25°C

: Acrylic aliphatic polyurethane paint (non yellowing), high solid : Finish coat of Epoxy system for bridge, chemical plant oil tank

and steel structures, etc.
: Base : Hardener = 80 : 20 (by volume) , 5 : 1 (by weight) : White , as specified

: Base = 23.5°C
: 430 [g/litre]
: 61.0 ±2%
: 0.07 – 0.12
: 2.62 – 4.92
: 1.60 – 3.00
: Temperature 10°C

: Airless spray , Roller , Brush : Temperature

Humidity
For Airless spray : Tip No.
Paint output pressure Viscosity
Thinning

Hardener = 29°C EPA method-24

l/m2 ; mils ; mils ;

15.3 – 8.1 m2/l 66 – 123 microns 40 – 75 microns

: Surface Dry
: Hard Dry
: Minimum
: Maximum –
: 8 hrs. : CMP-41


7 hrs. 6 hrs. 4 hrs.

Minimum 5°C Maximum 85% RH

GRACO 715 , 813
12 – 15 MPa.
25 – 35 sec (Ford Cup No.4) 0 – 15 % by volume

2 hrs. 14 hrs. 6 hrs.

20°C

1 hr. 8 hrs. 4 hrs.

30°C 30 mins. 7 hrs. 2 hrs.

40°C 15 mins. 4 hrs. 1 hr.

: Epicon HB-CL, Epicon HB-NP, Epicon Undercoat , Epicon F-HS , Umeguard HS , Umeguard HS Silver, Univan HS , etc.

: –
: Two pack product per set ; 3.785 Litres / Gallon , 18.925 Litres / Drum : Base 24 months , Hardener 24 months , In unopened container