Sale!

สีชูโกกุ กัลบอน เอส-เอชบี สีอินออกานิค ซิงค์ Chugoku Galbon S-HB

฿2,650.00

กัลบอน เอส-เอชบี
สีประเภทอินออกานิคซิงค์ ชนิดฟิล์มหนา ซึ่งมีปริมาณผงซิงค์ในฟิล์มสีที่แห้งถึง 86% มีคุณสมบัติต้านทานการผุกร่อนทนต่อสภาวะอากาศได้ยาวนาน ทนต่อสารละลาย น้ำมัน ทนการขูดขีดได้ดีเยี่ยม เหมาะกับงานถังเก็บน้ำมัน ท่อส่งความร้อนต่างๆ และโครงสร้างเหล็กอื่นๆ

ทินเนอร์ : CMP – 61
ทาทับด้วยสี : อิพิคอน เอฟ-เอชเอส, อิพิคอน อันเดอร์โค้ท ซีรีย์, อิพ๊อกซี่ โมดิฟายด์, ซิลิโคน เบอร์ 400 ซิลเวอร์, ซิลิโคน เบอร์ 400 ซิลเวอร์, อื่นๆ

50 in stock

Description

กัลบอน เอส-เอชบี
สีประเภทอินออกานิคซิงค์ ชนิดฟิล์มหนา ซึ่งมีปริมาณผงซิงค์ในฟิล์มสีที่แห้งถึง 86% มีคุณสมบัติต้านทานการผุกร่อนทนต่อสภาวะอากาศได้ยาวนาน ทนต่อสารละลาย น้ำมัน ทนการขูดขีดได้ดีเยี่ยม เหมาะกับงานถังเก็บน้ำมัน ท่อส่งความร้อนต่างๆ และโครงสร้างเหล็กอื่นๆ

ทินเนอร์ : CMP – 61
ทาทับด้วยสี : อิพิคอน เอฟ-เอชเอส, อิพิคอน อันเดอร์โค้ท ซีรีย์, อิพ๊อกซี่ โมดิฟายด์, ซิลิโคน เบอร์ 400 ซิลเวอร์, ซิลิโคน เบอร์ 400 ซิลเวอร์, อื่นๆสีชูโกกุ Galbon s hb

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “สีชูโกกุ กัลบอน เอส-เอชบี สีอินออกานิค ซิงค์ Chugoku Galbon S-HB”

Your email address will not be published. Required fields are marked *