แอลคีด ไพรเมอร์ – ALKYD PRIME

฿320.00

เป็นสีที่ประกอบด้วยสารสังเคราะห์ แอลคิดเรซิ่น ผงสีพิเศษ ที่ไม่มีสวนผสมของสารตะกั๋ว มีคุณสมบัติในการ
ป้องกันสนิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ แห้งตัวเร็ว ฟิล์มสีมีการยึดเกาะดี ทนต่อสภาวะอาการและทนต่อการดัดโค้ง และกระแทกใด้ดีเยี่ยม
ALKYD PRIMER is a ready mixed long oil alkyd primer containing special as rust-preventing
Pigment and the other component is free from lead & chrome It has effective rust-preventing
Property, excellent resistance to impact and bending.

Description

ALKYD PRIME